Work Service logo

Polityka prywatnosci dla aplikacji mobilnej Work Service S.A.

Polityka prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności, firma Work Service S.A. we Wrocławiu (www.workservice.pl) stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z niniejszej aplikacji mobilnej , wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.
Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z aplikacji, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Work Service S.A. we Wrocławiu Sky Tower, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, oraz Spółki z Grupy Kapitałowej Work Service tj.:
  • Finance Care Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66
  • Industry Personnel Services Sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66
  • Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66
  • Sellpro Sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66
  • Work Express Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Murckowska 14
  • Work Service International Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z aplikacji możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz uzupełnienie danych konta kandydata, oraz pracownika. Dane gromadzone za pomocą formularza rejestracji kandydata to: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta kandydata oraz obsługi i realizacji zadań związanych z przedstawieniem oferty pracy oraz procesu rekrutacji.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, a to dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych i przedstawiania ofert pracy, rejestracji i utrzymania konta użytkownika, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Prawa autorskie

Aplikacja jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszej aplikacji, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione. Zmiany w polityce prywatności Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie ze Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania ze Serwisu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe

Work Service S.A.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

Tel.: + [48] (71) 37 10 900
Fax: +[48] (71) 37 10 938

workservicemobile@workservice.pl
https://www.workservice.pl/kontakt/

przycisk google play